Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.laomaailm.ee, Laomaailm AS (reg. kood 10077541, Linamäe 2, Tänassilma küla, 76406, Saku vald, Harjumaa) vahel Laomaailm e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Laomaailm e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Laomaailm AS on õigustatud Laomaailma e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.laomaailm.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.laomaailm.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Laomaailm AS vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Laomaailma e-poes toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.
2.2. Kui ostja on soovinud kauba kohaletoimetamist, lisandub tellimusele transpordikulu 9% tellitud toodete hinnast, kuid mitte vähem kui 10 € (+km).  Kehtib transpordile üle Eesti. Transpordikulu lisatakse Teie tellimusele ja  see edastatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel antud e-posti aadressile koos tellimuse sisuga.
E-poest tehtud üle 1500 € (+km) suurustele tellimustele transport üle Eesti tasuta. Tasuta transport kehtib ainult e-poest ostes seal kehtivate tavahindadega.
2.3. Paigalduse soovi korral tehakse paigalduse hinnapakkumine vastavalt konkreetsel tellimusel sisalduvale.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Laomaailm AS arvelduskontole.
3.2. Toodete eest saate tasuda pangaülekandega Teile e-postiga saadetava arve alusel.
3.3. Ettevõtetele, kes on juba Laomaailm AS kliendid ja kellel puuduvad maksehäired, väljastame arve pärast kaubale järeletulemist/väljasaatmist maksetähtajaga 7 päeva või vastavalt kokkuleppele. Esmakordselt Laomaailm AS-st ostu sooritavatele äriklientidele ja eraisikutele väljastame pärast tellimuse tegemist ettemaksuarve.
Tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse kui ostusumma ei ole 3 tööpäeva jooksul laekunud!
3.4. Tootjapoolsete hinnakõikumiste puhuks jätab Laomaailm AS endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida. Lisaks jätame endale õiguse trükivigadele ja teha toodete andmetes ja müügitingimustes muudatusi ja parandusi sellest ette teavitamata.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine.
4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1 väljastatakse tooted Laomaailm AS laost (Linamäe 2) või toimetatakse Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
4.2. Suur osa e-poe tootevalikust on meie laos olemas ning toimetatakse kohale 2-5 tööpäeva jooksul. Tähtaega arvestatakse alates arve laekumisest.
4.3. Juhul, kui toode ei ole laost kohe saadaval, teatame pärast tellimuse tegemist eeldatava tarneaja. Kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Laomaailm AS ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressil 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.
Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.
4.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Laomaailm AS ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.5. Toodete vastuvõtmisel soovitame Teil toodete pakend ja kogus koheselt üle kontrollida ning pretensioonide korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga või vigastatud tootest teatada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul e-posti aadressile info@laomaailm.ee või Laomaailm AS kontakttelefonile 659 3050.
4.6. Laomaailm AS’il on õigus tühistada tellimus kui toode on laost otsa saanud või kui toode on sortimendist välja arvatud või e-poe tehnilise vea tõttu. Laomaailm AS jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Laomaailm AS-le võimalik. Tellimuse tühistamise puhul tagastab Laomaailm AS ettemakstud raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

5. Garantii
5.1. Laomaailm AS vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
5.2. Laomaailm AS ei vastuta:
1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
5.3. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
5.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.