Isesõitev tõstuk on tänapäeval juba reaalsus

Isesõitvate autodega on paljudel ettevõtetel arendustegevus käimas ja lähiaastatel on kindlasti lahendusi
oodata. Samas tõstukite maailmas, kus tingimused veidi lihtsamad, on isesõitvad masinad juba täiesti
olemas. Kui varasemalt oli tegemist üldjuhul põrandasse süvistatud juhtme või seintel olevate markerite
järgi liikuvate masinatega, siis tänaseks on jõutud palju kaugemale.
 

Üks variant on tõstukid, mis orienteeruvad ruumis seal olevate objektide järgi ehk on nägemisega juhitavad (VGV -
Vision Guided Vehicles
). Sellised masinad suudavad tuvastada ruumis olevaid objekte ja ka inimesi. Tööoperatsioo-
nid tuleb masinale üks kord ette näidata ja edaspidi hakkab seade juba vastavalt käsklusele neid iseseisvalt täitma.
Selline seade võib ilma inimese abita teha ette antud operatsioone ja vajab ainult akude laadimist ja vajadusel uute
ülesannete ette näitamist. Seega on tegemist väga paindliku automaattõstukiga, mis võimaldab teha töö operatsioo-
nides muutuseid väga kiiresti ja paindlikult ning vajadusel ka hoopis erinevaid ülesandeid täita. Sellega on kadunud
üks automaatseadmete suurimaid puuduseid – neid on üldjuhul olnud väga raske ümber programmeerida.

Sarnane, aga lihtsam lahendus on kasutusel patenteeritud Crown Quick Pick Remote korjetõstukitel – peamine ees-
märk on võimaldada laotöötajal efektiivsemalt tellimusi komplekteerida liigutades komplekteerimistõstukit edasi ilma
seda otseselt juhtimata, vaid kasutades kindasse integreeritud kaugjuhtimispulti. Tõstuk liigub küll üldjuhul otse
edasi, aga on samas võimeline vajadusel ka takistustes mööda põikama ja vajadusel ka seisma jääma. Sellist tõstukit
ei pea ka kuidagi õpetama, piisab kaugjuhtimispuldi ja tõstuki vahele ühenduse loomisest ja võibki tööd alustada.
Lahendus on oluliselt odavam, kui päris isesõitev tõstuk ja annab õiges kohas kasutamisel tuntava kokkuhoiu ajas.

Order picker quickpick remote (1.1.)                            Order picker quickpick remote (2.2.)

VIDEO 1        VIDEO 2

Kuigi täna tundub kogu selline iseliikuvate masinate teematika ulmelisena, siis see aeg, kus need muutuvad üsna
igapäevaseks, ei olegi nii väga kaugel.

NB! Käesoleva artikli PDF-formaadis leiate SIIT!