Terviklikud lahendused

Teile pole tegelikult vaja riiulit ega tõstukit, vaid hästi toimivat ladu või tootmiskeskkonda, kus sõltuvalt teie ettevõtte ärifunktsioonist on rõhk rohkem mahutavusel väikeste kuludega või tööoperatsioonide kiirusel. Vähetähtis pole ka mugavus ja selle kaudu töötajate rahulolu tõus. Laomaailma spetsialistid, kes vajadusel konsulteerivad ka arhitektide ja inseneridega, oskavad välja pakkuda optimaalsed lahendused just teie  ettevõtluse jaoks. Mõnikord tasub kaaluda ka suuremat investeeringut mõnda kallimasse lahendusse, kui pinna kasvav tootlikkus muudab investeeringu kindlasti kasutoovaks. Õigesti valitud riiulisüsteemide ning vahepõrandate  ja sobivate sisetranspordi ning tõsteseadmete komplekslahendus annab võimaluse vähendada tööoperatsioonide ajakulu ja töötajate väsimust, vigade protsenti ning üldkulusid, seega:  tõsta teie äri efektiivsust.
Mida varasemas planeerimis- ja ehitusjärgus meiega ühendust võtate, seda mõistlikuma lahenduse saame välja pakkuda.

Terviklahendused logistikakeskustele:

Kaubaaluste riiulitele tuginev ladu              Kahekordse lao alternatiiv – korjetõstukid

Piirded laos ja tootmises                             Rehvide ladustuse lahendused

NB! Vajadusel ostame kasutatud laoriiulid ja tõstukid tagasi ning pakume asemele sobiva laotehnoloogia. Tihti on aga lahendus ka olemas-olev ümber teha või täiendada. Väga levinud on vahepõrandate ja korrusladude, mõnikord ka hoonest väljapoole täiendava varikatuse abil kasuliku laopinna suurendamine juba tegutsevas laos või tootmises.

Laomaailm võimaldab kliendil ka riskivabalt, nn Try-Buy (osta ja proovi) korras mitmesugust tehnikat enne proovida, kui ta lõpliku ostu-otsuse langetab. Kui nädala jooksul selgub, et ei sobi, ostame sama hinnaga tagasi.
Laotõstukite renditeenus võimaldab meie klientidel liigsete finantsriskideta toime tulla muutuvate töömahtudega.