Vahepõranda trepp

Trepi paigutus võib olla vahepõrandal väga erinev, sõltuvalt ruumi mõõtudest, kasutusotstarbest ja vajadustest. Vaata võimalikke variante: 


Kui tegemist on suurema vahepõrandaga, siis peab arvestama treppide planeerimisel ka ehitisele esitatavate tuleohutusnõuetega. Tutvu määrusega “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, kus on sõltuvalt hoone kasutusviisist sätestatud evakuatsioonitee maksimaalpikkus ja ruumi arvestuslik pindala ühe inimese kohta.

Näiteks hooned ja ruumid, kus toimub tootmine ja/või ladustamine (VI kasutusviis) on ruumi arvutuslik pindala ühe inimese kohta 30 m² ning evakuatsioonitee maksimaalpikkus võib olla 45 meetrit (vahepõranda kaugemast punktist mööda liikumisteid lähima ukseni, vaata täpsemalt).
Seega suuremate vahepõrandate puhul võib olla vajalik kaks või enam treppi.

Soovitame võtta ühendust oma tuletõrjeinspektoriga, et selgitada välja tuletõrjenõuetele vastavus planeeritava lahendusega.